20 Kasım 2007 Salı

Minik Çevreciler
ÇEVRE VE İNSAN

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, Çevreyi koruyan da insandır. Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul etmektedir.Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür.

Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir.

Çevre eğitiminin diğer bir hedefi ise, yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir.

Bu anlayışla Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından düzenli olarak tertiplenen ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMA EĞİTİM SEMİNERLERİ'ne 16.11.2007 tarihinde Uçan Balonlar ve Uğur Böcekleri sınıflarında devam edilmiştir.

Seminerin Konusu:GERİ DÖNÜŞÜM,ARTIK PİLLER VE GENEL ÇEVRE BİLGİSİ
Kendilerine çok teşekkür ederiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder